Προγράμματα Coaching

Diploma in Positivity Coaching

Προγράμματα Coaching

Diploma in Positivity Coaching

by Admin
Coach

Έναρξη νέου τμήματος Positivity Coaching στη Θεσσαλονίκη, 19/10/19.

Με πιστοποίηση ICF στη Θεσσαλονίκη και την εγγύηση της Positivity.

Θεωρητικά τεκμηριωμένο. Με πλήθος από εργαλεία και μοντέλα και τα πιο σύγχρονα coaching πρωτόκολλα. Με πρακτική και εποπτεία σε ένα περιβάλλον εγγυημένης μάθησης.

Σύγχρονο και αποτελεσματικό. Σύγχρονο επειδή ευθυγραμμίζεται με τα νεότερα και υψηλότερα standards του ICF. Σύγχρονο επίσης επειδή ενσωματώνει τα πιο τελευταία ευρήματα που πληροφορούν το διεπιστημονικό πεδίο του coaching. Aυτό σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική εμπειρία, που έχουμε συσσωρεύσει, το κάνει και περισσότερο αποτελεσματικό από τα παλαιότερα προγράμματα.

Μέσα από την έμπειρη σχεδίαση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, μπορείς να αναπτύξεις ευχέρεια στο να δημιουργείς διεισδυτικές και εστιασμένες συζητήσεις οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους να βιώσουν μια δυναμική μετακίνηση στον τρόπο σκέψης τους, να ευθυγραμμίσουν την πρόθεσή τους με δράση και να κινηθούν αποφασιστικά προς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που παρουσιάζει η Positivity Coaching είναι σχεδιασμένο να σας ανεβάσει στην κορυφή της αγοράς του coaching στη χώρα μας και όχι μόνο.

Είναι καινοτόμο γιατί συνδυάζει τη Θετική Ψυχολογία με το Coaching και την εγγύηση της Positivity.

Για 1η φορά στην Ελλάδα, πρόγραμμα εκπαίδευσης Coaching βασισμένο στις θεωρίες των Seligman (θετική ψυχολογία), Αchor (σύνδεση με εργασία) , Dweck (νοοτροπία), Fredrickson (θετικότητα), Chamine (θετική νοημοσύνη), Csikszentmihalyi (ροή), Kabat-Zinn (ενσυνειδητότητα), Cooperrider & Srivastva (επαινετική διερεύνηση) για την υποστήριξη της ανάπτυξης και ευημερίας.

Η σχολή είναι πιστοποιημένη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας σαν Κέντρο δια βίου μάθησης 1 (Κδβμ1).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης:

  • διαρκεί εξήντα (60) εκπαιδευτικές ώρες,
  • είναι πιστοποιημένο από το μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό International Coach Federation (ICF) σαν ACSTH για 60 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι το δίπλωμά σας έχει παγκόσμια αναγνώριση,
  • το δίπλωμα σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε για την προσωπική σας ICF διαπίστευση (ACC),
  • μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη από το ΕΣΠΑ 2014-2020,
  • Tα manuals, υλικό, παραδοτέα και η διάδραση υποστηρίζονται από την πλατφόρμα Moodle.Τα δια ζώσης εργαστήρια γίνονται στη Σχολή.Διάρκεια προγράμματος: 7 μήνεςΏρες εργαστηρίων: 09.00-17.00

    Δίδακτρα: 1.950€

  • Ημερομηνίες:

19/10/19
2/11/19
16/11/19
14/12/19
25/01/20
29/02/20*
16/05/20

*Η χρονική περίοδος ανάμεσα στις δύο τελευταίες ημερομηνίες εργαστηρίων του προγράμματος είναι περίοδος μελέτης, συγκέντρωσης εμπειρίας** και εποπτείας, ομαδικών εργασιών και συγγραφής διπλωματικής εργασίας.

**25 ώρες πρακτικής σαν coach, 3 ώρες σαν coachee με επιλεγμένους ACC & PCC coaches, συμμετοχή σε study groups (book study groups ή peer coaching groups) και ελάχιστη συμμετοχή σε 3 συνεδρίες εποπτείας.

  • τα τμήματα είναι ολιγομελή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές coaching.

Αν έχετε στόχο να εξασκήσετε με τον καλύτερο  τρόπο το coaching, να υποστηρίξετε την ανθρώπινη ανάπτυξη και ευημερία και να κατοχυρώσετε την  προσωπική σας παρουσία στην ανερχόμενη αγορά του coaching ο δρόμος περνάει από την Positivity.

Περισσότερα για τα δίδακτρα και τους τρόπους πληρωμής…

http://www.positivity.gr/course/diploma-in-positivity-coaching-2/

Top