Όραμα μας η σύζευξη ευτυχίας και επιτυχίας.

Ειλικρίνεια.
Σεβασμός.
Αυθεντικότητα.
Αποφασιστικότητα.

Όραμα μας η σύζευξη ευτυχίας και επιτυχίας.

Ειλικρίνεια.
Σεβασμός.
Αυθεντικότητα.
Αποφασιστικότητα.

by Admin

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ACTIVE COACHING δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες ατομικού Coaching, ομαδικού Coaching και Coaching ομάδων όπως και εκπαίδευση στο Coaching σε ιδιώτες, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Coaching και πτυχίο Coaching διεθνώς αναγνωρισμένο από την ICF (Διεθνής Συνομοσπονδία Coaching) καθώς και εξατομικευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε εταιρίες, συλλόγους και ενώσεις με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας τους.

Αποστολή

Η αποστολή της εταιρία Active Coaching είναι η δημιουργία μιας σταθερής και συνεχώς αναπτυσσόμενης δομής αρχικά μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένων συνεργατών. Επίσης επιτυγχάνεται με την διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και των προσφερόμενων προγραμμάτων Coaching με σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη. Η επιμόρφωση των στελεχών της και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών coaching στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών της τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Όραμα

Η δημιουργία ενός πυρήνα που θα δημιουργεί επαγγελματίες coach, θα υποστηρίζει φυσικά πρόσωπα και εταιρίες στην επίτευξή των στόχων τους.
Με ευαισθησία στην μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου και με κατεύθυνση την σύζευξη ευτυχίας και επιτυχίας και της επανάληψη της οδού αυτής σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου.

Αξίες

  • Αποφασιστικότητα: Δεσμευόμαστε να φέρνουμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ακόμα και αν προκύψουν εμπόδια. Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Με υψηλά στάνταρ και τον κώδικα δεοντολογίας, λειτουργούμε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.
  • Αυθεντικότητα: Η απαραίτητη αξία για να τολμάμε το καινούριο. Με στόχο τη συνεχή βελτίωση, αμφισβητούμε τον ίδιο μας τον εαυτό και πιστεύουμε στην δια βίου εκπαίδευση. Καλώς ορίζουμε το νέο και συζητάμε τις νέες προοπτικές. Είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί θέλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο.
  • Σεβασμός: Ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός της μοναδικότητας των συνανθρώπων μας αποτελεί πηγή θετικής ενέργειας. Αναζητούμε πάντοτε τρόπους για να βοηθάμε τους άλλους και σεβόμαστε το ρόλο του καθενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών του.
  • Ειλικρίνεια: Η αξία που μας επιτρέπει να βλέπουμε όλες τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες στις σωστές τους διαστάσεις. Μας επιτρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας με το σωστό πρίσμα και να οδηγούμαστε στις ορθές αποφάσεις. Η ειλικρίνεια είναι ελευθερία και μας κάνει να διαφέρουμε.

Η υπόσχεσή μας

  • Προς τους πελάτες: Να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας μια εξαιρετική εμπειρία επικοινωνίας και συνεργασία, με μακροχρόνια αποτελέσματα και και γερές βάσης για περαιτέρω συνεργασία.
  • Να επιδιώκουμε την ενδυνάμωση του επαγγέλματος μέσα από ενέργειες που στοχεύουν σε πολύπλευρη ανάπτυξη των coach που μας εμπιστεύτηκαν τόσο τις σπουδές τους όσο και για την ωρίμανση και ανάπτυξη τους στο εμπορικό σκέλος του επαγγέλματος.
  • Να είμαστε υπεύθυνοι και να προσφέρουμε έργο που θα βελτιώνει όχι μόνο τις μονάδες αλλά και τις ομάδες σε κανονικό και εθελοντικό πλαίσιο. Να αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτών που μπορούμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να παραπέμπουμε σε ανάλογα επαγγέλματα περιπτώσεις που δεν άπτονται της δικής μας επιστημονικής μεθοδολογίας.
  • Προς την ICF (Διεθνη Συνομοσπονδία Coaching): Να είμαστε προσηλωμένοι στον κώδικά δεοντολογίας και να εργαζόμαστε για την διεύρυνση των εργασιών του σωματίου τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνής επίπεδο.
Top