Μεταμορφώνει τους ανθρώπους από αυτό που είναι, σε αυτό που θέλουν να γίνουν.

Coaching

Μεταμορφώνει τους ανθρώπους από αυτό που είναι, σε αυτό που θέλουν να γίνουν.

Coaching

by Admin

Τι είναι το Coaching

Η ICF (Διεθνής Συνομοσπονδία Coaching), ορίζει το Coaching ως μια συνεργασία με τους πελάτες ή αλλιώς coachee. Πρόκειται για μια δημιουργική διαδικασία, η οποία προκαλεί τη σκέψη και εμπνέει τα άτομα να μεγιστοποιήσουν την προσωπική και επαγγελματική τους δυναμική, που είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω της περιπλοκότητας του σύγχρονου περιβάλλοντος και της αβεβαιότητας που το συνοδεύει.

Βασική αρχή του κάθε Coach, είναι να τιμά και να σέβεται τον πελάτη του, όσον αφορά την προσωπική του ζωή  και να τον αντιμετωπίζει ως ειδικό και στο επαγγελματικό του αντικείμενο.

Ο Coach πιστεύει πως κάθε ένας πελάτης του είναι δημιουργικός, υπεύθυνος και ειλικρινείς και αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ένας Coach έχει ευθύνη :

  • Να διερευνήσει, να αποσαφηνίσει και να προσηλωθεί στους στόχους του coachee/πελάτη.
  • Να οδηγήσει στην επίγνωση της πραγματικότητας του.
  • Να εκμαιεύσει από τον πελάτη, τις  λύσεις και τα βήματα σχεδιασμού της προσωπικής του επιτυχίας.
  • Να ενισχύσει τις ηγετικές τους δεξιότητες και το δυναμικό τους.
  • Να κρατήσει τον coachee αυτο- λογοδοτούμενο στις δράσεις του.

Η  διαδικασία αυτή, βελτιώνει σημαντικά και ξεκαθαρίζει τις προοπτικές για  την επαγγελματική και προσωπική ζωή, βάζοντας τον άνθρωπo στο επίκεντρο των περιστάσεων και κάνοντας τον υπεύθυνο για την πορεία των καταστάσεων.

Top